Ευρετήριο Άρθρου

 


Αναλογιζόμενοι τα πραγματικά οφέλη που μπορεί να μας αποφέρει η αειφόρος αξιοποίηση των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, ανακαλύπτουμε τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται για επαγγελματικές ομάδες όλων των ειδικοτήτων, ξεκινώντας από τους καλλιεργητές (μεμονωμένους ή ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς), τους μελισσοκόμουςελαιοπαραγωγούς και αμπελουργούς που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα τους, εμπλουτίζοντάς τα με Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, τις εταιρίες γεωργικών εφοδίων, τους γεωργικούς συμβούλους και τις εταιρίες βιολογικής πιστοποίησης, συνεχίζοντας με τις μονάδες μεταποίησης και συσκευασίας Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών, τους παρασκευαστές φυτικών καλλυντικών, αρωμάτων, σαπουνιών και ειδών δώρων με πρώτη ύλη Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, καθώς και τους παραδοσιακούς γυναικείους συνεταιρισμούς και τις αγροτουριστικές μονάδες, και καταλήγοντας στα καταστήματα προώθησης και εμπορίας Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, στους ιδιοκτήτες εστιατορίων που θεωρούν αναπόσπαστο κομμάτι της κουζίνας τους τη χρήση Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητά τους και συνεργάζονται για το σκοπό αυτόν με καλλιεργητές αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, στους συγγραφείς βιβλίων για τις ιδιότητες των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών και τους τρόπους χρήσης τους στη μαγειρική, και στους παρόχους εκπαιδευτικών υπηρεσιών για το αντικείμενο αυτό.