Ευρετήριο ΆρθρουΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ 

  • Η διαδικτυακή ένωση και γνωριμία των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, και η δημιουργία μίας ιδιότυπης Κοινότητας Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, με σκοπό τη στοχευμένη διάδοση της πληροφορίας και τη συνακόλουθη διεύρυνση των επιλογών τους.
  • Η δημιουργία ομάδων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε παραπλήσιους παραγωγικούς τομείς, και η εγκαθίδρυση συνεργασιών ανάλογα με τις ανάγκες τους, με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη διεύρυνση του πελατολογίου τους.
  • Η καθοδήγηση των παραγωγών, μέσω της μεθόδου της ανταλλαγής πληροφοριών, για τον ενδεδειγμένο τρόπο μεταποίησης των προϊόντων τους, την ιδανική συσκευασία, τις πιστοποιήσεις και τους όρους των διεθνών συναλλαγών και του ηλεκτρονικού εμπορίου, ώστε να καταστούν τα προϊόντα τους εμπορεύσιμα και εξαγώγιμα.
  • Η ανταλλαγή ιδεών με εκπαιδευτικούς φορείς και οργανισμούς για νέες καινοτόμες δημιουργίες.