Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013 09:32

Οικολογικό σήμα

Γράφτηκε από 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Το οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απονέμεται στα προϊόντα και υπηρεσίες με τοv μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε σχέση με τα προϊόντα της ίδιας ομάδας. Τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ καθορίζονται βάσει επιστημονικών στοιχείων, λαμβανομένου υπόψη ολόκληρου του κύκλου ζωής των προϊόντων από την εκπόνηση μέχρι την απόρριψή τους.

Το σήμα απονέμεται σε όλα τα αγαθά ή υπηρεσίες που προσφέρονται για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην κοινοτική αγορά, είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν. Δεν εφαρμόζεται στα φαρμακευτικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση, ούτε στα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα.

Το σύστημα αυτό θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 880/92 και τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000. Στόχος του παρόντος κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010 είναι η βελτίωση των κανόνων απονομής, χρήσης και λειτουργίας του σήματος.

Κριτήρια απονομής

Η απονομή του σήματος γίνεται βάσει των ευρωπαϊκών στόχων για το περιβάλλον και τη δεοντολογία. Κυρίως λαμβάνονται υπόψη τα εξής στοιχεία:

οι επιπτώσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών στην κλιματική αλλαγή, τη φύση και τη βιοποικιλότητα, την κατανάλωση ενέργειας και πόρων, τη δημιουργία αποβλήτων, τη ρύπανση, τις εκπομπές και την ελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον·
η υποκατάσταση επιβλαβών ουσιών από λιγότερο επιβλαβείς·
ο βιώσιμος χαρακτήρας και η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων·
ο τελικός αντίκτυπος στο περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών·
ο σεβασμός κοινωνικών και ηθικών προτύπων, όπως τα διεθνή πρότυπα εργασίας·
η συνεκτίμηση των κριτηρίων που έχουν καθοριστεί από άλλα σήματα εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου·
η μείωση πειραμάτων στα ζώα.

Το σήμα δεν απονέμεται σε προϊόντα που περιέχουν ουσίες που έχουν καταχωρισθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ως τοξικές, επικίνδυνες για το περιβάλλον, καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή ουσίες που εμπίπτουν στο κανονιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση των χημικών προϊόντων.

Αρμόδιοι φορείς

Τα κράτη μέλη καθορίζουν έναν ή περισσότερους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη διαδικασία σήμανσης σε εθνικό επίπεδο. Η λειτουργία τους χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, ενώ όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συμμετάσχουν στις δραστηριότητές τους.

Οι φορείς αυτοί είναι κυρίως υπεύθυνοι για τον τακτικό έλεγχο της συμμόρφωσης του προϊόντος με τα κριτήρια του σήματος. Επίσης, δέχονται καταγγελίες, ενημερώνουν το κοινό, παρακολουθούν τις αναληθείς διαφημίσεις ή απαγορεύουν προϊόντα.

Διαδικασία απονομής και χρήσης του σήματος

Για να λάβουν το σήμα οι επιχειρήσεις υποβάλουν αίτηση:

σε ένα ή περισσότερα κράτη μέρη, τα οποία την μεταβιβάζουν στον αρμόδιο εθνικό οργανισμό· σε τρίτο κράτος, το οποίο τη μεταβιβάζει στο κράτος μέλος στο οποίο τίθεται σε εμπορία το προϊόν.

Εάν τα προϊόντα συμμορφώνονται με τα κριτήρια του οικολογικού σήματος, ο αρμόδιος φορέας συνάπτει σύμβαση με την επιχείρηση για τον καθορισμό των όρων χρήσης και αφαίρεσης του σήματος. Μετά από αυτό, η επιχείρηση μπορεί να τοποθετήσει το λογότυπο του σήματος στο προϊόν. Για τη χρήση του σήματος απαιτείται η καταβολή ενός τέλους κατά την υποβολή της αίτησης, και ενός ετήσιου τέλους.

Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο προϊόντων που φέρουν το σήμα.

Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΟΣΕΕ)

Η Επιτροπή συνιστά επιτροπή στην οποία εκπροσωπούνται οι αρμόδιοι εθνικοί φορείς, την οποία συμβουλεύεται κατά την κατάρτιση ή την αναθεώρηση των κριτηρίων και των απαιτήσεων απονομής του σήματος.

Πλαίσιο

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 καταργείται. Ωστόσο, εξακολουθεί να ισχύει στην περίπτωση συμβάσεων που συνάπτονται πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού και μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης τους.
Διαβάστηκε 5176 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013 19:09
Σοφία Αντωνοπούλου

Διαχειρίστρια του AromaFarm.gr

Ιστότοπος: www.aromafarm.gr E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.