Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013 11:55

Πύλη κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων

Γράφτηκε από 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
CosIng

Πρόκειται για βάση δεδοµένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τις ουσίες και τα συστατικά που χρησιµοποιούνται στα καλλυντικά προϊόντα. 

SAAS

Πρόκειται για το σύστηµα ελέγχου ταυτότητας και εξουσιοδότησης της SANCO (Sanco Autentication and Authorisation System).
Παρέχει στον χρήστη προφίλ και δικαιώµατα πρόσβασης για συγκεκριµένη εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρµογή αυτή διαχειρίζεται ειδικά τα δικαιώµατα πρόσβασης.

ECAS

Πρόκειται για την υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο ταυτότητας (European Commission Authentication Service).
Παρέχει στον χρήστη όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για τη σύνδεση µε πολλές εφαρµογές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εφαρµογή αυτή διαχειρίζεται ειδικά τα ονόµατα χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασης.

Τοπικός διαχειριστής

Τοπικός διαχειριστής είναι το πρόσωπο που είναι επιφορτισµένο µε τη διαχείριση των αιτήσεων πρόσβασης ενός συγκεκριµένου οργανισµού.

Οργανισµός

Ως «οργανισµός» νοείται ο «υπεύθυνος» (ή οι ανάδοχοί του), ο «διανοµέας», η «αρµόδια αρχή» ή το «κέντρο δηλητηριάσεων».

Τι είναι η πύλη κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων (Cosmetic Products Notification Portal/CPNP);

Η CPNP είναι το διαδικτυακό σύστηµα κοινοποίησης που δηµιουργήθηκε για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα.  

Ποιες πληροφορίες πρέπει να εισάγονται στη CPNP;

Στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 απαριθµούνται οι πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούν οι υπεύθυνοι και, υπό συγκεκριµένες συνθήκες, οι διανοµείς των καλλυντικών προϊόντων µέσω της CPNP σχετικά µε τα προϊόντα που τοποθετούν ή διαθέτουν στην ευρωπαϊκή αγορά. 

Πώς χρησιµοποιούνται οι πληροφορίες που εισάγονται στη CPNP;

H CPNP καθιστά διαθέσιµες, ηλεκτρονικά, ορισµένες από τις πληροφορίες στις αρµόδιες αρχές (για τους σκοπούς της εποπτείας της αγοράς, της ανάλυσης της αγοράς, της αξιολόγησης και της ενηµέρωσης των καταναλωτών) και στα κέντρα δηλητηριάσεων ή σε ανάλογους φορείς που έχουν συσταθεί από τα κράτη µέλη (για τους σκοπούς της θεραπευτικής αγωγής).

Πότε πρέπει να εισάγονται πληροφορίες στη CPNP;

Από τις 11 Ιανουαρίου 2012 ο υπεύθυνος έχει τη δυνατότητα να κοινοποιεί, µέσω της CPNP, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ. Από τις 11 Ιουλίου 2013, η χρήση της CPNP θα γίνει υποχρεωτική.

Από τις 11 Ιουλίου 2013, ο διανοµέας που διαθέτει σε κράτος µέλος καλλυντικό προϊόν ήδη τοποθετηµένο στην αγορά άλλου κράτους µέλους και µεταφράζει, µε δική του πρωτοβουλία, στοιχεία της επισήµανσης αυτού του προϊόντος προκειµένου να τηρούνται οι διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας, πρέπει να υποβάλλει στη CPNP τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009.

Εάν ένα καλλυντικό προϊόν έχει τοποθετηθεί στην αγορά πριν από τις 11 Ιουλίου 2013, αλλά δεν τοποθετείται πλέον στην αγορά µετά την ηµεροµηνία αυτή, και ο διανοµέας εισάγει αυτό το προϊόν σε κράτος µέλος µετά την ηµεροµηνία αυτή, τότε ο διανοµέας πρέπει να κοινοποιήσει στον υπεύθυνο τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009. Βάσει αυτής της κοινοποίησης, ο υπεύθυνος υποβάλλει µέσω της CPNP τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, εφόσον οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 και στο άρθρο 7α παράγραφος 4 της οδηγίας 76/768/EΟΚ δεν έχουν πραγµατοποιηθεί στο κράτος µέλος στο οποίο έχει διατεθεί το καλλυντικό προϊόν.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing
Διαβάστηκε 7186 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013 16:56
Σοφία Αντωνοπούλου

Διαχειρίστρια του AromaFarm.gr

Ιστότοπος: www.aromafarm.gr E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.