Νομοθεσία

Νομοθεσία (20)

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015 10:31

Αναγραφή πληροφοριών στα τρόφιμα

Γράφτηκε από
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΕΦΕΤ (αρ. Πρωτ. 20303) και σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1169/2011, από τη…
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
Ψήφισμα του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών A/RES/39/248 16 Απριλίου του 1985 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ…
Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013 12:07

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1223/2009/ΕΚ

Γράφτηκε από
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
Στις 11 Ιουλίου του 2013, τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα Καλλυντικά Προϊόντα 1223/2009/ΕΚ. Ο Κανονισμός…
Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013 11:55

Πύλη κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων

Γράφτηκε από
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
CosIng Πρόκειται για βάση δεδοµένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τις ουσίες και τα συστατικά που χρησιµοποιούνται…
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
Με την Κοινή Υπουργική Aπόφαση ΔΥΓ3(α)/ΓΠ.132479 ΦΕΚ 352/Β/18.03.05) καθιερώνεται η υποχρέωση να τηρείται φάκελος με τεχνικές πληροφορίες για τα καλλυντικά…
Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013 10:30

Επιστημονική βίζα

Γράφτηκε από
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Βελτίωση των όρων-πλαισίου για τη διεθνή επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία Για την επίτευξη του στόχου αυτού, τα κράτη μέλη και…
Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013 10:24

Κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Γράφτηκε από
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Σκοπός της δημιουργίας κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι να δοθεί στους εφευρέτες η δυνατότητα να αποκτήσουν ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, νομικά έγκυρο…
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Η πρόοδος της επιστήμης παγκοσμίως, και το κόστος των επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες δημιουργούν κίνητρα στα κράτη μέλη να ενισχύσουν…
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Η ποιότητα είναι το ισχυρότερο όπλο των ευρωπαίων γεωργών για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό των αναδυόμενων χωρών. Στην Ευρώπη, η…
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων…
Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013 09:32

Οικολογικό σήμα

Γράφτηκε από
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Το οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απονέμεται στα προϊόντα και υπηρεσίες με τοv μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε σχέση με τα…
Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013 09:30

Η αρχή της προφύλαξης

Γράφτηκε από
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Η αρχή της προφύλαξης αναφέρεται στο άρθρο 191 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Στόχος της είναι…
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) Αποστολή της EFSA είναι η παροχή επιστημονικών συμβουλών και τεχνικής υποστήριξης σε…
Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013 09:24

Πρότυπα ασφαλείας τροφίμων

Γράφτηκε από
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
Πρότυπα ασφαλείας Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά οποιωνδήποτε μη ασφαλών τροφίμων επικίνδυνων για την υγεία και/ή ακατάλληλων προς κατανάλωση. Προκειμένου…
Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013 11:05

AGROCERT - Κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης

Γράφτηκε από
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/20.03.2006 Για την…